Wijzigingen Arbowet 2017, met name gericht op betere preventie

Aanmelden

De wijzigingen treden in werking vanaf juli dit jaar. De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet zetten wij graag voor u op een rij:

  • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
  • Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’.
  • Handhaving & toezicht: Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.
  • Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen.
  • Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners.
  • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.