Past uw ondernemingsstructuur nog wel bij uw onderneming?

Aanmelden

Het nieuwe jaar nadert en het wordt dus tijd om eens te overwegen of uw huidige ondernemingsstructuur nog past bij uw huidige onderneming. De omstandigheden waaronder u destijds uw ondernemingsstructuur heeft opgezet, kunnen ondertussen namelijk erg veranderd zijn. Zo kan het heel goed mogelijk zijn dat u ooit om fiscale reden gekozen hebt voor een BV, maar dat inmiddels de winsten van de onderneming fors gedaald zijn. Ondernemers realiseren zich vaak niet dat kleine aanpassingen in de structuur dan tot grote fiscale besparingen kunnen leiden. Dit kan zomaar oplopen tot € 5.000 tot € 10.000 per jaar!

Ook is het natuurlijk mogelijk dat u toekomstplannen heeft. Ook dan is het altijd verstandig om eens goed met uw adviseur te bespreken of deze toekomstplannen moeten worden ingepast in de ondernemingsstructuur of dat aanpassingen in de ondernemingsstructuur wenselijk is. Fiscale motieven en aansprakelijkheidsmotieven spelen hierbij een grote rol.

De adviseurs van Pollux Adviesgroep nemen graag eens, geheel vrijblijvend, met u uw structuur en toekomstplannen door zodat u zeker weet of uw structuur inderdaad nog past bij uw huidige onderneming en toekomstplannen.