Personeel & Organisatie

Wij kunnen u ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen, implementeren en toepassen van personeelsbeleid, zoals het bewaken van een volledige personeelsadministratie, het bieden van begeleiding van werving- en selectieprocedures, het opstellen van functiebeschrijvingen, het opzetten of aanpassen van organisatiestructuren, on the job coachen van teams met betrekking tot communicatie en samenwerken. Als u gebruik maakt van onze personeelsdiensten dan adviseren wij u te allen tijde pro-actief over veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, zoals de Wet Werk & Zekerheid en de nieuwe Arbowet 2017.

Goed en tevreden personeel bepaalt voor een groot deel het succes van uw bedrijf!

Salarisadministratie

Salarisadministratie is een dynamisch proces. Ontwikkelingen in de salarisadministratie zijn er veel en vaak. Dat kost tijd en energie. Graag nemen wij uw salarisadministratie uit handen, zodat u zich volledig kan richten op uw core business.

 

 

Kijk voor meer informatie over op onze pagina Salaris & Loonaangifte

Personeelsdosiers

Als u personeel in dienst heeft is het belangrijk om voor elk personeelslid een personeelsdossier te hebben. U bent als ondernemer volgens de Wet bescherming personeelsgegevens (Wbp) verplicht om een personeelsadministratie te voeren. Het is van belang om de administratieve en fiscale gegevens en overige gegevens die vastleggen hoe uw medewerker functioneert veilig te bewaren.

Wij ondersteunen u graag bij het opzetten en bewaken van goede en veilige personeelsdossiers.

Ziekteverzuim

Voor de gezondheid van uw bedrijf is het belangrijk grip te hebben op uw verzuimbeleid. Het is de thermometer in uw bedrijf die aangeeft of het goed of slecht gaat. De kosten van verzuim kunnen behoorlijk oplopen. Wij adviseren over verslaglegging, verzekeringen en hoe u een plezierige werkomgeving creëert. Want….voorkomen is nog altijd de remedie.

P&O Scan

Vraag nu een gratis P&O scan aan…….en krijg inzicht waar uw organisatie staat op het gebied van personeel & organisatie. De P&O scan maakt kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk hoe uw organisatie ervoor staat. Wij inventariseren en analyseren met behulp van uw input de organisatie op P&O beleid, uitvoering, arbeidsrecht en fiscaliteit.

Wet Werk & Zekerheid

De regels voor ontslag, flexibele contracten en WW zijn veranderd. Dat komt door de Wet werk en zekerheid (Wwz). Wij adviseren u graag over de veranderingen die zijn doorgevoerd en de eventuele consequenties hiervan voor uw organisatie.

 

S&O Subsidie -Wet bevordering speuren en ontwikkeling (WBSO)

Voor bedrijven en zelfstandigen die zich met technische innovatie bezighouden is er in 2016 subsidie beschikbaar in het kader van de Wet Bevordering Speuren en Ontwikkeling (WBSO). Het voordeel van de WBSO is een fiscale aftrek op de loonheffing.

Wij hebben veel ervaring en inzichten in de WBSO en zoeken graag voor u uit of u ook in aanmerking komt voor deze subsidie.

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Het beschrijft de risico’s in uw organisatie op het gebied van gezondheid en veiligheid van uw werknemers.

Wij kunnen de arbeidsrisico’s in uw organisatie inventariseren waardoor u snel inzicht krijgt in de situatie en adviseren u vervolgens graag waar de verbeteringen in uw organisatie nodig zijn.

Arbo Wetgeving 2017

Wijzigingen Arbowet 2017, met name gericht op betere preventie, treedt in werking vanaf juli dit jaar.

De belangrijkste wijzigingen zetten wij graag voor u op een rij. Neem vrijblijvend contact met ons op en één van onze adviseurs is u graag van dienst.