Voordelen van samenwerken middels een VOF

Aanmelden

Waarom een VOF

Een vennootschap onder firma is een uitstekend alternatief voor een BV bij samenwerkingsverbanden. Deze ondernemingsvorm biedt namelijk grote flexibiliteit op het gebied van belastingen, aansprakelijkheid, toetreding en uittreding van vennoten, en bespaart bovendien aanzienlijke kosten.

Belastingtransparantie

De vennootschap zelf is niet belastingplichtig voor de winstbelasting. De winst van de vennootschap onder firma wordt verdeeld en afhankelijk van de situatie van elke vennoot wordt de belasting pas daar geheven. Als een vennoot een BV is, wordt het aandeel in de winst meegerekend bij de berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Als een vennoot een natuurlijk persoon is, wordt het aandeel in de winst aangegeven als winst uit onderneming in de inkomstenbelastingaangifte van die specifieke vennoot. Hierdoor komt een vennoot natuurlijk persoon ook in aanmerking voor fiscale voordelen voor ondernemers, zoals de ondernemersaftrekposten en andere faciliteiten voor ondernemers inkomstenbelasting (zoals willekeurige afschrijving voor startende ondernemers). Wil een vennoot natuurlijke persoon zijn hoofdelijke aansprakelijkheid beperken, dan kan hij zijn aandeel in de Vof inbrengen in een BV. Andersom is ook mogelijk.

Aansprakelijkheid

Vennoten in een vennootschap onder firma zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen die worden aangegaan door de Vof. Als een vennoot echter niet wil dat zijn persoonlijke bezittingen getroffen worden door eventueel faillissement, kan hij ervoor kiezen om deel te nemen via een BV, zodat zijn privévermogen beschermd wordt. Een vennoot die akkoord gaat met gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid wordt hiervoor beloond door middel van faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Een vennoot die meedoet via een BV komt op loonlijst van die BV te staan en heeft daardoor geen recht op faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Toetreding en uittreding van vennoten

Bij het toe- en uittreden van vennoten bij een BV is tussenkomst van een notaris vereist. Bij een Vof is een formulier van de Kamer van Koophandel voldoende. Bovendien kunnen vennoten tot 9 maanden terugwerkend alsnog toetreden tot een vennootschap onder firma.

Kostenbesparing

Voor de oprichting, toetreding en uittreding van vennoten is geen notaris nodig, waardoor er bespaard kan worden op notariskosten. Daarnaast hoeft een vennootschap onder firma haar jaarrekeningen niet jaarlijks bij de Kamer van Koophandel te deponeren, wat ook kostenbesparend is. Ten slotte staan vennoten niet op de loonlijst van de Vof, maar ontvangen zij een aandeel in de winst. Dit bespaart kosten voor de loonadministratie (op voorwaarde dat er naast de vennoten geen werknemers zijn) voor de vennoten die als natuurlijke persoon meedoen.

Verandering van rechtsvorm zonder be√ęindiging van een Vof

Fiscaal gezien kan het zeer voordelig zijn om te starten als ondernemer met een eenmanszaak en na verloop van tijd over te stappen naar een BV. Bij een eenmanszaak heeft dit echter gevolgen voor het bedrijfsnummer en fiscaal identificatienummer, wat in veel branches aanzienlijke problemen oplevert. Bij samenwerkingen in een vennootschap onder firma is dit echter mogelijk zonder dat het bedrijfsnummer en fiscaal identificatienummer hoeven te worden gewijzigd.

Wilt u meer weten over de vennootschap onder firma als samenwerkingsvorm? Wij staan klaar om u advies te geven.