Nieuwe wettelijke regeling personenvennootschappen aangekondigd

Aanmelden

De Minister van Veiligheid en Justitie werkt samen met de Staatssecretaris van Financien aan een voorontwerp van een wettelijke regeling voor de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. De nieuwe wettelijke regeling is het vervolg op een rapport van de werkgroep tot modernisering van het recht inzake personenvennootschappen

De minister deelt de mening van de werkgroep dat het recht inzake personenvennootschappen modernisering behoeft. Ook het bedrijfsleven ondersteunt de voorstellen van de werkgroep. Het rapport sluit volgens de minister goed aan bij het kabinetsbeleid om het ondernemingsklimaat in Nederland te verbeteren en de (internationale) handelspositie te versterken. De door de werkgroep gehanteerde uitgangspunten sluiten bovendien aan bij de uitgangspunten voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht.

Een nieuwe regeling moet voor de bestaande gebruikers geen onnodige rompslomp met zich brengen, maar nieuwe mogelijkheden scheppen om de juridische infrastructuur beter te laten aansluiten op de behoeften van de onderneming, ook in internationaal verband. Het rapport biedt daartoe een goede basis. De fundamentele keuze van de werkgroep om de bestaande soorten personenvennootschappen te handhaven en rechtspersoonlijkheid te verkrijgen na inschrijving in het Handelsregister, onderschrijft de minister.

Bron: NOAB