Per 1 januari 2017 gelden nieuwe looncriteria voor de 30%-regeling

Aanmelden

Per 1 januari 2017 gelden de volgende salariscriteria om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling:

  • Op jaarbasis moeten buitenlandse werknemers minimaal € 37.000,- verdienen
  • Voor werknemers met een masterdiploma die jonger zijn dan 30 jaar geldt een minimum inkomen van € 28.125,-
  • Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding geldt geen inkomensnorm.
Let op, het gaat bij bovengenoemde bedragen om het belastbaar loon, het loon waarover loonheffing is berekend. Bonussen, tantièmes en een 13e maand maken ook onderdeel uit van het fiscaal loon. Voldoet een werknemer niet aan de looneis? Dan verliest hij de 30%-regeling met terugwerkende kracht. De werkgever dient dit dan te corrigeren.
Wordt een werknemer 30 jaar gedurende het belastingjaar? Dan geldt vanaf dat moment het hogere looncriterium. Dit kan betekenen dat de werkgever de hoogte van de 30%-vergoeding moet aanpassen, of dat de werkgever de regeling in het geheel niet meer kan toepassen.
Bron: Taxlive.nl